Òîëêîâûé ñëîâàðü Îæåãîâà îíëàéí

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Толковый словарь Ожегова онлайн

ФОЛЬКЛОРИСТ

ФОЛЬКЛОРИСТ, -а, м. Специалист по фольклору. II ас.^ фольклорйстка, -и.и прш. фольклористскнй, -ая, -ое.

Словарь Даля онлайн

Рекламные ссылки: